กลุ่มบริหารงานบุคคล
pictuer การขอพระราชทานเพลิงศพ

หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ

04/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

“วิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560”

29/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

29/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
p การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข

29/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม