กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอให้ ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่ยังไม่ได้กรองข้อมูล

ขอให้ ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่ยังไม่ได้กรองข้อมูลตามไฟล์ที่แนบมาพ้อมนี้

07/ธ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การสำรวจข้อมูลที่อยู่ของข้าราชการในสังกัด

การสำรวจข้อมูลที่อยู่ของข้าราชการในสังกัด

28/พ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

16/พ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

16/พ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

20/ต.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

20/ต.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

20/ต.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดั

21/ก.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

11/ก.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม