กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

14/ธ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารว่าง

ตามเอกสารที่แนบมานี้พร้อมนี้

16/พ.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

เนื่องจากมีไฟล์เป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องฝากไฟล์ไว้ที่ Google Drive
 

01/มี.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม