กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งผลการพัฒนา /ประชาสัมพันธ์การสมัคร โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ

แจ้งผลการพัฒนา /ประชาสัมพันธ์การสมัคร เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน

16/พ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางกาณศึกษา ตำแหน่งครู

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางกาณศึกษา ตำแหน่งครู

23/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางกาณศึกษา ตำแหน่งครู

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางกาณศึกษา ตำแหน่งครู

21/มี.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กศจ.นนทบุรี

กศจ.นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นราชการเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน

20/ก.พ./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

แก้ไขคำสั่งการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ

01/ก.พ./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เกรณ์การย้าย นนทบุรี

รายละเอียดองค์ประกอบประเมินศักยภาพการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเข

01/ก.พ./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เกรณ์การย้าย พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดองค์ประกอบประเมินศักยภาพการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเข

01/ก.พ./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขต

26/ม.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เกรณ์การย้าย พระนครศรีอยุธยา

เกรณ์การย้าย พระนครศรีอยุธยา

24/ม.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เกรณ์การย้าย นนทบุรี

 เกรณ์การย้าย นนทบุรี

24/ม.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม