กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคล ประจำปี 2561

1.รายงานผลการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ

11/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที

11/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที

11/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขอบเขตการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายการ

10/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ของผู้ปฏิบัติงาน จึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพ

10/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพล

09/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เรื่อง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3

02/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย

26/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ขั้นตอนการขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูแลุะบุคลากรทางการศึกษา

25/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นหน่วยงานกำกับ ดูแลสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาของสถ

24/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม