กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

06/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ศธจ. พระนครศรีอยุธยา

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ศธจ. นนทบุรี การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

21/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

20/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

23/ม.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่

17/ม.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายชื่อข้าราชการขอมีบัตรประจำตัวของรัฐ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

รายชื่อข้าราชการขอมีบัตรประจำตัวของรัฐ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

15/ม.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู

การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู

15/ม.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมกา

10/ม.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมกา

10/ม.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม