กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 98-102และ เงินเดือนครูอัตราจ้าง งบ อบจ. เม.ย2561

-รับโอนหนี้จาก บก. 33,985,631.68
-รับโอนชำระหนี้จาก สพฐ. เม.ย.61 จำนวน 3,254185.29

27/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายละเอียดบำนาญ เดือนเมษายน 2561

 รายละเอียดบำนาญ เดือน เมษายน 2561

24/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 88

-ค่ารักษา ขรก. ฏ420
-ค่ารักษาไข้ใน ขรก. ฏ421
-ตรวจสุขภาพ รร. ฏ422
-ค่ารักษาบำนาญ ฏ423

24/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 84-85,87,89-97

-รับคืนเงิน อบจ. จาก รร.บดินทรเดชา 14/3/61
-รับเช็คเงินยืมจาก นางพันธ์ธฯนันต์ หุตะกมล 15/3/61

24/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม