กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศแผนฯเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์(โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน) 1,903,440.

ประกาศแผนฯเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ (โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน)

วงเงินจำนวน 1,903,440.00 บาท

20/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม