กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 58,59

(โอนวันที่ 14 กพ.2561)
- ประชุม กตปน.ศน. ฎ239
- เงินยืม ส20/61 ฎ242

15/ก.พ./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 57

เงินนอกงบประมานประกันสัญญา ฎ 233,เงินนอกงบประมานประกันสัญญา ฎ 234
เงินยืม ส19/61 ผอ.เขต ฎ 235

08/ก.พ./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 50-55

เงินนอกงบประมานประกันสัญญา,ค่าตอบแทน พนก.รร.,ประกันสังคม พนก.รร.,ค่าตอบแทน ครูวิทย์-คณิต,ตอบแทนนักการ สปส.,ตอบแทนพี่เ

07/ก.พ./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 56

เงินนอกงบประมานประกันสัญญา รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี(โอนวันที่ 6 กพ.61)

06/ก.พ./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม