กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 132-141

-งบสหกรณ์ นนท์ ปี 61 พัฒนาบุคลากร อก.คืนเงิน
-เงินยืม ส51/61 สส. ฎ699
-ค่าใช้สอย อก. ฎ700

03/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 132-141

-งบสหกรณ์ นนท์ ปี 61 พัฒนาบุคลากร อก.คืนเงิน
-เงินยืม ส51/61 สส. ฎ699
-ค่าใช้สอย อก. ฎ700

03/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งการโอนเงินเดือนครูอัตราจ้าง งบ อบจ.มิ.ย.2561

แจ้งการโอนเงินเดือนครู อัตราจ้าง งบ อบจ. มิ.ย.2561
รายละเอียดของธนาคาร

29/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายละเอียดบำนาญ เดือนมิถุนายน 2561

  รายละเอียดบำนาญ เดือนมิถุนายน 2561

27/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561

22/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 131

- เงินยืม ส 49/61 บุคคล ฎ697
- เงินยืม ส 50/61 บุคคล ฎ698

20/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 130

- เงินยืม ส 47/61 อก. ฎ685
- ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กฯ ฎ686
- เงินนอกงบประมาณประกันสัญญา ฎ688

18/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม