กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายละเอียดค่าตอบแทนครูอัตราจ้างงบสพฐ. เดือนกรกฎาคม 2561

แจ้งรายละเอียดให้ทราบพร้อมกับเช็ครายชื่อว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะ

25/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 155-156

-เงินยืม ส55/61 ส่งเสริมฯ ฎ803
-คืนเงินทดรอง แผนฯ ฎ804
-ค่าวัสดุ อก. ฎ806
-ค่าวัสดุ อก. ฎ808

16/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 142-147

-ล่วงเวลา อก. ฎ748
-ค่าพาหนะ กง. ฎ749
-ยืมคูปองครู ส1-7 ฎ750
-ยืมคูปองครู ส8-12 ฎ751

06/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม