กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

21/ส.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (Operating System)พร้อมโปรแกรมสำนักงาน

07/ส.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม