กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 172-178

-ขอเบิกคูปองครู ฎ844
-เงินนอกงบประมาณประกันสัญญา ฎ845
-ค่าตอบแทนจ้างงบ สพฐ.เขต ฎ846

10/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 161-171

-ยืมคูปองครู ส211-218 ฎ827
-ยืมคูปองครู ส219-222 ฎ828
-ยืมคูปองครู ส223-226 ฎ828

09/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 148-160

-ยืมคูปองครู ส.107-114 ฎ767
-ยืมคูปองครู ส.115-123 ฎ768
-ยืมคูปองครู ส.124-132 ฎ769

09/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)
 

02/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายละเอียดบำนาญ เดือนกรกฎาคม 2561

 รายละเอียดบำนาญ เดือน กรกฎาคม 2561

02/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินงบประมาณใบโอนที่ 172-178/61

- แจ้งโอนเงินงบประมาณใบโอนที่172-178/61

02/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งการโอนเงินเดือนครูอัตราจ้าง งบ อบจ. เดือน ก.ค. 2561

แจ้งการโอนเงินเดือนครูอัตราจ้าง งบ อบจ.เดือน ก.ค.2561

26/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม