กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
คู่มือการฝาก-ถอนเงินหลักประกันสัญญา

            เงินประกันสัญญา หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่เป็นคู่สัญญากับส่วนราชการนำมาวางขณะทำสัญญา เพื่

31/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การขอสลิปเงินเดือนของข้าราชการบำนาญ

                                ขั้นตอนการขอรับสลิปเงินเดือนของข้าราชการบำนาญ

31/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

"คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้าง สพม3"
 
สอบถามเพิ่มเติม

31/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม