กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 71-73

(โอนวันที่ 28/2/61)
- เงินนอกงบประมาณกีฬา อบจ.อยุธยา ฎ298
- ค่ารักษา ขรก. ฎ299

28/ก.พ./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 65-67

- เงินยืม ส26/61 ฎ284
- เงินยืม ส27/61 ฎ285
- รับโอนหนี้จาก บก.
- ค่าตอบแทน ล/จ เขต ฎ286

26/ก.พ./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม