กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายละเอียดบำนาญ เมษายน 2558

รายละเอียดบำนาญ  เมษายน 2558

29/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ปรับเงินเดือนข้าราชการบำนาญเพิ่ม 4% เละตกเบิก

ปรับเงินเดือนข้าราชการบำนาญ 4% เเละตกเบิก 4% ย้อนหลัง ธันวาม 2557 - มีนาคม 2558

24/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดปี 2558 (

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จำนวน 8,000 บาท
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน 8,000 บาท

21/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เมษายน 2558

 ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เมษายน 2558

20/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งอนุมัติเงินงวดประจำปีงบประมาณ 2558

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เป็นเงิน 599,000 บาท

16/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม