กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายละเอียดบำนาญ กันยายน 2558

รายละเอียดบำนาญ กันยายน 2558

29/ก.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร กันยายน 2558

ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร กันยายน 2558

21/ก.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ส่งเอกสารมาจองเงินในระบบGFMISแล้ว ห้ามถอยในลูกบอลในระบบ

**ประกาศ**ส่งเอกสารมาจองเงินในระบบGFMISแล้ว

ห้ามถอยในลูกบอลในระบบ

18/ก.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ตกเบิก พนักงานราชการ

ตกเบิกพนักงานราชการ
- ค่าตอบแทน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

10/ก.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม