กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งการโอนเงิน เงินเดือน งบ อบจ ตุลาคม 2556

แจ้งการโอนเงิน  เงินเดือน งบ อบจ ตุลาคม 2556
โอนเข้าวันที่ 29 ตุลาคม 2556

29/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งการโอนเงิน ฎีกา1521-1527 และเงินรางวัล

แจ้งการโอนเงิน ฎีกา 1521-1527 และเงินรางวัล
โอนวันที่ 9 ตุลาคม 2556

10/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งการโอนเงิน ฎีกา 1465-1494

แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 ตุลาคม 2556

ฎีกา1465-1494

07/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม