กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ใบโอนที่ 224-228

แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน

ใบโอนที่ 224-228/2561

27/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน 217-220/2561

ต่อจากหัวเรื่องที่แล้ว

รายละเอียดการโอนเงิน ใบโอนที่ 217-220/2561

20/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินใบงวดที่ 213-216

- หนังสือนำ

- รายละเอียดใบโอนที่ 213-216/2561

20/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

โรงเรียนในสังกัด สพม.3 จำนวน 1,133 ชุด

14/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม