กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วี อาร์ ดิจิตอล ซัพพลาย

03/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม