กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศแผนฯเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์(โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน) 1,903,440.

ประกาศแผนฯเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ (โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน)

วงเงินจำนวน 1,903,440.00 บาท

20/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 172-178

-ขอเบิกคูปองครู ฎ844
-เงินนอกงบประมาณประกันสัญญา ฎ845
-ค่าตอบแทนจ้างงบ สพฐ.เขต ฎ846

10/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 161-171

-ยืมคูปองครู ส211-218 ฎ827
-ยืมคูปองครู ส219-222 ฎ828
-ยืมคูปองครู ส223-226 ฎ828

09/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 148-160

-ยืมคูปองครู ส.107-114 ฎ767
-ยืมคูปองครู ส.115-123 ฎ768
-ยืมคูปองครู ส.124-132 ฎ769

09/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)
 

02/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายละเอียดบำนาญ เดือนกรกฎาคม 2561

 รายละเอียดบำนาญ เดือน กรกฎาคม 2561

02/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม