กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

โรงเรียนในสังกัด สพม.3 จำนวน 1,133 ชุด

14/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งการโอนเงิน ใบโอนที่ 211-212/2561

แจ้งการโอนเงินใบโอนที่ 211-212/2561

14/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งการโอนเงิน ใบโอนที่210/2561

แจ้งการโอนเงิน  ใบโอนที่ 210/2561

14/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 203, 206-209/2561

รายละเอียดการโอนเงิน ใบโอนที่ 203, 206-209/2561

หนังสือนำ อยู่อีกข่าว ที่ใบโอนที่210/2561

14/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม