กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

            ตามที่ให้ทุกกลุ่มภายใน สพม.3 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 นั้น บัดนี้

06/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม