กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย.2563

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน  2563

01/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียน 3 โรง ในสังกัด สพม.3 ด้

30/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

19/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ จึงขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

19/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 63

ประกาศข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มาตรา 9(8) พระราชบัญญัติข

08/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย.2563

ประกาศข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  มาตรา 9(8) พระราชบัญญัติ

02/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม