กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งการโอนเงินเดือน ครูอัตราจ้าง งบ อบจ+สพฐ เดือน กันยายน 2560

รายละเอียดการโอนเงินเดือน ครูอัตาราจ้าง งบ อบจ+สพฐ

เดือน กันยายน 2560

02/ต.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ เดือนสิงหาคม - กันยายน 2560

ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ เดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 ขอให้ส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับโอนเงินเดือน (ธนาคารก

29/ก.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม