กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

28/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สพม.3

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ในสังกัด สพม.3

24/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ซื้อครุภัณฑ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ ของ สพม.๓

24/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาฑิต ประจำปีงบประมาณ2563 ของ สพม.3

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาฑิต ประจำปีงบประมาณ2563 ของ สพม.3 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 3 โรง ด้วยวิธีประ

23/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.3 (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 6 โรง )

22/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ของ สพม.๓ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ด้วยวิ

15/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม