กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2561

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการอำนวยความสะดวกและประสานการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนร.

08/ม.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินค่ารักษาไข้ในรพ.เอกชนประจำเดือนธันวาคม 2560

หมายเหตุ ลำดับที่ 2- 6 ไม่ได้มีการเบิกเนื่องจากเอกสารยังไม่ครบ จึงส่งคืน

29/ธ.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม