กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายละเอียดการตั้งเบิกค่าตอบแทน อบจ. เดือน พ.ค.2560 จ่ายเพิ่มเติม

-(จ่ายเพิ่มเติม) โอนครั้งที่ 2

รายละเอียดการตั้งเบิกค่าตอบแทน อบจ.

ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

13/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินเดือนครูอัตราจ้าง งบ อบจ. เดือน พฤษภาคม 2560

แจ้งโอนเงินเดือนครูอัตราจ้าง

งบ อบจ. เดือนพฤษภาคม 2560

06/มิ.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม