กลุ่มนโยบายและแผน
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556

    ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ฉบับนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (สพม.3)

06/พ.ย./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เทอม 1/56

       ด้วย สพฐ. ได้จัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

31/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งบอุดหนุนรายหัว เทอม 1/56 (30%) เพิ่มเติม (ลงซ้ำ!)

เรื่องเก่าลงซ้ำให้นะครับ  เห็นหลายโรงเรียนโทรเข้ามาสอบถาม ^__^ อย่าลืมเอาบุ๊คแบ๊งค์ไปอัพด้วยนะครับ เพราะเงินโ

30/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 ของ สพฐ.

ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สพฐ.

22/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

PowerPoint การประชุมสัมมนาผุ้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ24-26 กันยายน 2556 ณ โรง

18/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม