กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
คู่มือแบบวัดความสามารถ คู่มือแบบวัดความสามารถการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง

ดาวน์โหลดคู่มือแบบวัดความสามารถการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง

22/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จดหมายข่าวฉบับปฐมฤกษ์

ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่

14/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561

ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

10/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

18/ก.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เนื่องจากมีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ ทำให้เอกสารคู่มือการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ศึกษาในกา

11/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม