ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BENUMBER ONE ของโรงเรียนฯ

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BENUMBER ONE ของโรงเรียนฯ ซึ่งได้สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม โดยยึดคำขวัญ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ ตามความถนัดและความสนใจ มุ่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงการมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม ชุมชนและสังคม ในงานนี้ได้มีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของ สพม.3 ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


22/ต.ค./2020
แสดงความยินดี กับรอง ผอ.ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [273] ครั้ง

22/ต.ค./2020
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [217] ครั้ง

22/ต.ค./2020
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [240] ครั้ง

22/ต.ค./2020
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [262] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.plan
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 14 มกราคม, 2021 - 12:03
ชื่อ
นโยบายและแผน: 
สพม3
ตำแหน่ง จนท.
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ PR.plan@secondary3.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BENUMBER ONE ของโรงเรียนฯ
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 27 ตุลาคม, 2020 - 16:03
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 338 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

Tags:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม