เวทีเสวนาวิชาการคณิตศาสตร์ "ชวนคิดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์"

วันที่ 26 กันยายน 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนาวิชาการทางคณิตศาสตร์ "ชวนคิดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์" ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยมีนายวิทย์ทิชัย พวงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาทิศทางและปัจจัยในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิจัยพัฒนา และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทิศทางการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เดช บุญประจักษ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต ปัจจุบันที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นางสาวธัญญธร พงษ์สุระ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นางสาวลักษณ์ ศรีคิรินทร์ ผู้ปกครองนักเรียน และ นายพาทิศ ศรีคิรินทร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


29/ก.ย./2020
โครงการส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [169] ครั้ง

29/ก.ย./2020
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [174] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด เสาร์, 3 ตุลาคม, 2020 - 10:40
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 6 ตุลาคม, 2020 - 15:49
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 147 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม