การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานสเขตพื้นที่การศึกษาฯ (Performance Agreement ในระยะเวลา 1 ปี) ครั้งที่ 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และนายประพฤทธ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยในวันนี้ คณะกรรมการฯ ได้เดินทางมาประเมินฯ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 และ นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพม.3 ซึ่งมีการนำเสนอสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผ่านกระบวนการบรรยาย การตอบข้อซักถาม การตรวจสอบเอกสาร และการนำเสนอนิทรรศการทางวิชาการจากสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ นิทรรศการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี นิทรรศการพัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จากโรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี นิทรรศการเพื่อนที่ปรึกษา YC จากโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นิทรรศการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนิทรรศการนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน TPN 5Q MODEL ROAD TO WORK LIFE BALANCE จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


29/ก.ย./2020
โครงการส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [185] ครั้ง

29/ก.ย./2020
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [194] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด เสาร์, 3 ตุลาคม, 2020 - 10:40
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 6 ตุลาคม, 2020 - 15:49
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 170 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม