การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน  ผู้ปกครองในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

           คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  และประกาศ เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. ๐-๒๑๔๙-๓๙๒๓-๒๕ ต่อ ๕๐๒
 
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ SENMAI
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 28 กันยายน, 2020 - 10:52
ชื่อ
สายไหม: 
ดาบทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ maisai1@hotmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 23 กันยายน, 2020 - 15:50
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 628 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม