นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ และรับการนิเทศการศึกษา ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ณ ห้องประชุม อาคาร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            ซึ่งโอกาสนี้  ดร.สกาวรัตน์ จรุงนันทกาล นำทีมศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ทำการนิเทศสังเกตชั้นเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning),นิเทศตามจุดเน้นตามนโยบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยได้กำหนดขอบข่ายการนิเทศ ดังนี้ 1.การประกันคุณภาพการศึกษา 2.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.การยกระดับผลสัมฤทธิ์และการวัดผลผู้เรียน 4.การจัดการเรียนการสอน Active Learning 5.การจัดการเรียนรู้ทางไกล DLTV และการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 6. โรงเรียนในโครงการพิเศษ และ 7. การจัดการเรียนการสอนแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS).

ครูฉัตร์ชัย อรรถปักษ์,AYW TV/ภาพ
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


24/ก.ย./2020
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2020
ส่งข่าวโดย: Kroooil อ่าน [32] ครั้ง

22/ก.ย./2020
มุฑิตาจิต เกษียณวาร การพลศึกษา
ส่งข่าวโดย: PR.sena อ่าน [42] ครั้ง

22/ก.ย./2020
มหกรรมรวมผลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ส่งข่าวโดย: PR.sena อ่าน [42] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.ayw
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 24 กันยายน, 2020 - 15:10
ชื่อ
นนทกาล: 
รูปเอี่ยม
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ prwachira@hotmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวจาก อยุธยาวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 24 กันยายน, 2020 - 15:11
ส่งข่าวจาก IP 125.26.4.20
เปิดอ่าน 27 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม