การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว เพื่อรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานกิจกรรมแสดงผลงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว เพื่อรับการประเมินคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว รับการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว คิดเป็นร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รวมไปถึงเพื่อให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี/ Best ของโครงงานคุณธรรม และแนวทางการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นของนัก้เรียน ซึ่งมี ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 พร้อมด้วย นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพม.3 ศึกษานิเทศก์ สพม.3 ตลอดจนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 24 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ./นักเรียนโรงเรียนละ 3 คน

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


11/ก.ย./2020
สัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [135] ครั้ง
ประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อฯ และประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
30/ส.ค./2020
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จังหวัดนนทบุรี
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [233] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 21 กันยายน, 2020 - 09:18
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 11 กันยายน, 2020 - 12:52
ส่งข่าวจาก IP 118.172.155.146
เปิดอ่าน 135 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม