การประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

              วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ให้การต้อนรับ ดร.ปัญญา แก้วกียูร ประธานคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และคณะ ประกอบด้วย นายชัยณรงค์ อินสาลี  นางสุมาลี โฆษิตนิธิกุล นางสาวปัทมา วิญญูกูล  นายณรงค์ โพธิ  นางสาวอัญชลี เกิดเรือง  นายชิตคุณ มะเสริฐ พร้อมด้วย นางนาฏธยาน์ รอดสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  ในการนี้ นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และนำเสนอการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ของโรงเรียน และรายละเอียดต่างๆ ในการประเมินครั้งนี้

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


04/ส.ค./2020
พิธีมอบทุนการศึกษา
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [95] ครั้ง

01/ส.ค./2020
โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [95] ครั้ง

01/ส.ค./2020
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [95] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.rattana
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 12 สิงหาคม, 2020 - 15:52
ชื่อ
รัตนา: 
ธิเบศร์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด สังกัดจังหวัดนนทบุรี
อีเมล์ pr_rattana@rt.ac.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
ข่าวจาก รัตนาธิเบศร์
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 12 สิงหาคม, 2020 - 15:55
ส่งข่าวจาก IP 49.230.141.44
เปิดอ่าน 30 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม