ตลาดนัดพอเพียง

   ด้วยโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม มีเป้าหมายในการส่งเสริมสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเพรียงกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมน้อมใจถวายพ่อหลวง "ตลาดนัดพอเพียง"โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ ลานอเนกประสงค์มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตมีทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของครอบครัว การจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก การวางแผนการใช้จ่ายเงิน รวมถึงการประหยัด อดออมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


29/พ.ค./2020
เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนด้วย Google Classroom
ส่งข่าวโดย: PR.rattana อ่าน [55] ครั้ง

27/พ.ค./2020
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ส่งข่าวโดย: PR.potinimit อ่าน [55] ครั้ง

26/พ.ค./2020
รับการตรวจเยี่ยมการเรียนด้วยระบบออนไลน์
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [67] ครั้ง

26/พ.ค./2020
เยี่ยมบ้านนักเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [64] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ npschool
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 28 มกราคม, 2020 - 15:55
ชื่อ
ชรัมภ์: 
เพชรมาก
ตำแหน่ง ครู
สังกัด สังกัดจังหวัดนนทบุรี
อีเมล์ npschool@npschool.ac.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
ข่าวจาก นนทบุรีพิทยาคม
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว เสาร์, 1 กุมภาพันธ์, 2020 - 14:53
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 181 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม