มาตรฐานเขต และระบบติดตามยุทธศาสตร์ (e-MES)

     ด้วย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการขั้นพื้นฐาน แจ้งรายละเอียดการกรอกข้อมูล
การรายงานในระบบ (
e-MES) ประจำปี 2563 โดยแบ่งการรายงานเป็น 2 ส่วน คือ

     1.มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้รายงานผ่านเว็บไซต์ 

           http://std.obec.expert/

     2.รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยให้รายงานผ่านเว็บไซต์ 

       http://pt.obec.expert/ 
       
และขอส่ง file ที่ใช้รายงานในรูประบบเป็นรูปแบบ Microsoft excel 
       ทั้งนี้ กลุ่มนโยบายและแผนได้รวบรวมคลิป Youtube เรียงตาม
       ตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนท่านสามารถสื่อสารกับผู้รับผิดชอบ
       การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ผ่าน App Zoom
       หรือ Meet โดยศึกษาการใช้งาน App ดังกล่าว ตามคู่มือ และ Link
       ด้านล่างนี้ (ขอขอบคุณ ศน.นภาจิตร ดุสดี ที่ให้ความอนุเคราะห์คู่มือ
       และคลิปการสอนการใช้งาน App)

 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


20/พ.ค./2020
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [135] ครั้ง

20/ธ.ค./2019
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [613] ครั้ง

03/ธ.ค./2019
หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [381] ครั้ง

02/ธ.ค./2019
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [382] ครั้ง

02/ธ.ค./2019
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [402] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม, 2020 - 21:33
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 20 พฤษภาคม, 2020 - 15:29
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 135 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม