การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖o รวมถึงการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา นั้น
          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒o๑๙ (COVID-๑๙)และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรียน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒o๑๙ (COVID-๑๙) ประกาศ ณ วันที่ ๒o มีนาคม ๒๕๖๓ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ได้แก่ การขอใบเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ การขอใบเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ(เปรียญธรรม ๕ ประโยค) การขอใบแทนใบเทียบวุฒิการศึกษา การขอหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๕ / เปรียญธรรม ๖ ประโยค เป็นภาษาอังกฤษ และการขอใบแทนประกาศนียบัตร(เฉพาะส่วนกลาง) เดิมที่ผู้ขอรับบริการต้องติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเองเพื่อให้เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์หรือซักประวัติการศึกษาก่อนการออกเอกสาร
           ในการนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้ผู้รับบริการดำเนินการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒o๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านทางระบบออนไลน์โดยผู้รับบริการสามารถดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

AttachmentSize
.pdf521.7 KB
1.pdf310.14 KB
.pdf190.99 KB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


09/ส.ค./2020
จำนวนผู้ตอบ IIT ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.3
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [648] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.promote
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม, 2020 - 10:18
ชื่อ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา: 
สพม.3
ตำแหน่ง จนท.กลุ่มส่งเสริมฯ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ PR.promote@secondary3.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม, 2020 - 10:21
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 162 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม