อยุธยาวิทยาลัยรับการประเมินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ

12 มีนาคม 2563 นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู นักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ ในการประเมินโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ตาม “โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ” ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นโครงการสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ

            โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้มีการบริหารจัดการน้ำโดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เยาวชนได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านทรัพยากรน้ำของชุมชนที่เยาวชนเหล่านั้นเป็นเจ้าของ ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงไปยังเยาวชนกลุ่มอื่นๆ และเกิดเป็นเครือข่ายการรับผิดชอบต่อสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านกระบวนการ คิด ไตร่ตรอง ตัดสินใจ และลงมือทำร่วมกันทั้งในระดับ โรงเรียน และชุมชน  โดยดำเนินงานภายใต้มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน.

ครูธัญพร  อักษรกิ่ง,ว่าที่ร้อยตรีบุญญาธิการ  รอดคำ / ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


15/ก.ค./2020
มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ส่งข่าวโดย: Kroooil อ่าน [23] ครั้ง

15/ก.ค./2020
มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ส่งข่าวโดย: Kroooil อ่าน [23] ครั้ง

15/ก.ค./2020
มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ส่งข่าวโดย: Kroooil อ่าน [22] ครั้ง

15/ก.ค./2020
มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ส่งข่าวโดย: Kroooil อ่าน [23] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.ayw
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 10 กรกฎาคม, 2020 - 20:09
ชื่อ
นนทกาล: 
รูปเอี่ยม
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ prwachira@hotmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวจาก อยุธยาวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 10 กรกฎาคม, 2020 - 20:10
ส่งข่าวจาก IP 184.82.21.132
เปิดอ่าน 33 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม