อยุธยาวิทยาลัย รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

15 กุมภาพันธ์ 2563  นายสุชีพ  บุญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมครูผู้รับผิดชอบโครงการ รับ โล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในงาน EGAT Green Learning Awards 2019
                โดย กฟผ.และ สพฐ. รวมพลังเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  มุ่งผลักดันโครงการห้องเรียนสีเขียว ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเสริมสร้างทัศนคติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช กฟผ. สำนักงานใหญ่  การนี้ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
                การดำเนินกิจกรรมโครงการห้องเรียนสีเขียวมุ่งเน้นการขยายผลการดำเนินงานด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจากสถานศึกษาสู่ชุมชน จึงได้จัดทำ “โครงการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง กฟผ. โรงเรียน นักเรียน และครอบครัวของนักเรียน ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ในสถานศึกษา และขยาย ผลการดำเนินงานสู่ชุมชนและครอบครัวนักเรียน  ให้นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังส่งเสริมศักยภาพโรงเรียน และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง กฟผ. โรงเรียน และ ชุมชนอีกด้วย.

                ครูณัฐมน สุชัยรัตน์ / ภาพ
                ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว

 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


16/มี.ค./2020
ฉีดพ่นน้ำยาป้องกัน Covid-19
ส่งข่าวโดย: PR_Chom อ่าน [81] ครั้ง

12/มี.ค./2020
สร้างวินัยป้องกันเชื้อ COVID-19
ส่งข่าวโดย: PR.nns อ่าน [102] ครั้ง

10/มี.ค./2020
การสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ 2563
ส่งข่าวโดย: PR_Chom อ่าน [111] ครั้ง

04/มี.ค./2020
Math Genius Camp and Study Tour
ส่งข่าวโดย: PR_Chom อ่าน [109] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.ayw
เข้าใช้งานล่าสุด เสาร์, 14 มีนาคม, 2020 - 18:13
ชื่อ
นนทกาล: 
รูปเอี่ยม
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ prwachira@hotmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวจาก อยุธยาวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อาทิตย์, 15 มีนาคม, 2020 - 16:57
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 113 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม