AYW Senior Guide ครั้งที่ 5 เยืือนถิ่น วัดใหญ่ชัยมงคล

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยมัคคุเทศก์จิตอาสาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้ออก ปฎิบัติกิจกรรม Senior Guide ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิเศษกว่าทุกปี เพราะ นอกจากมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่นแล้ว ยังได้มีมัคคุเทศก์ภาษาเกาหลีเข้ามาอีกด้วย และในปีการศึกษาหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะมี มัคคุเทศก์จิตอาสาที่เกิดขึ้นใหม่อีก สองภาษา นั่นคือ ภาษาเกาหลี และ ภาษาฝรั่งเศษ
        วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชื่อว่าวัดป่าแก้ว ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีฐานะเป็นพระอารามหลวง ตามพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โปรดฯ ให้สร้างพระเจดีย์และพระวิหารขึ้นแล้วสถาปนาเป็นพระอาราม ในปี พ.ศ. 1900 พระราชทานนามว่า วัดป่าแก้ว วัดนี้เป็นที่สถิตของสมเด็จพระวันรัตจึงได้นามว่า วัดเจ้าพระยาไทอีกชื่อหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าเป็นวัดของอธิบดีสงฆ์หรือพระสังฆราช
            ต่อมาในปี พงศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรโปรดฯ ให้สร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้น ตามคำทูลแนะนำของสมเด็จพระวันรัตวัดป่าแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติแห่งชัยชนะในการกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า พระเจดีย์องค์นี้มีชื่อว่า พระเจดีย์ชัยมงคล ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าพระเจดีย์ใหญ่ เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปนานเข้าจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดใหญ่ชัยมงคล

อรรณพ /ข่าว
ภูเบศ โควาภิรักษ์ /ภาพ

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


16/มี.ค./2020
ฉีดพ่นน้ำยาป้องกัน Covid-19
ส่งข่าวโดย: PR_Chom อ่าน [62] ครั้ง

12/มี.ค./2020
สร้างวินัยป้องกันเชื้อ COVID-19
ส่งข่าวโดย: PR.nns อ่าน [75] ครั้ง

10/มี.ค./2020
การสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ 2563
ส่งข่าวโดย: PR_Chom อ่าน [92] ครั้ง

04/มี.ค./2020
Math Genius Camp and Study Tour
ส่งข่าวโดย: PR_Chom อ่าน [88] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.ayw
เข้าใช้งานล่าสุด เสาร์, 14 มีนาคม, 2020 - 18:13
ชื่อ
นนทกาล: 
รูปเอี่ยม
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ prwachira@hotmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวจาก อยุธยาวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อาทิตย์, 15 มีนาคม, 2020 - 16:57
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 88 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม