เปิดบ้านวิชาการ "ตำนานอรัญญิกภูมิปัญญาชาวบ้าน สานต่อลดเวลาเรียน พากเพียรมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21"

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดโลกวิชาการ "ตำนานอรัญญิกภูมิปัญญาชาวบ้าน สานต่อลดเวลาเรียน พากเพียรมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21" ณ หอประชุม 100 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอภิรักษ์ กงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ดังนี้ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับข้อมูลการรับนักเรียนโดยตรงจากทางโรงเรียน พร้อมทั้งร่วมให้คำปรึกษาเรื่องการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้ร่วมงาน ชมกิจกรรม ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนเยี่ยมชมบริเวณอาคารสถานที่ ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมไปถึงเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ระหว่างโรงเรียนกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ ผลงานของนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ งานห้องสมุด งานแนะแนว นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวที และกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ซึ่งมีคณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมกว่าหกร้อยคน

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


17/ก.พ./2020
นิทรรศการวิชาการ "Show Proud ชาวรัตนา" ประจำปี 2563
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [48] ครั้ง

14/ก.พ./2020
เบญจมนิทรรศ '62
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [44] ครั้ง

14/ก.พ./2020
นิทรรศการวิชาการ "BBT OPEN HOUSE 2020" ประจำปีการศึกษา 2562
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [43] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 17 กุมภาพันธ์, 2020 - 11:14
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 18 กุมภาพันธ์, 2020 - 17:40
ส่งข่าวจาก IP 125.25.134.61
เปิดอ่าน 6 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม