ผอ.สพม.3 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ศรีบุณยาวิชาการ น้อมสืบสานพระบรมราโชบาย สื่อสารได้ด้วยภาษาแห่งโลกอนาคต CODDING"

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ศรีบุณยาวิชาการ น้อมสืบสานพระบรมราโชบาย สื่อสารได้ด้วยภาษาแห่งโลกอนาคต CODDING" ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ดังนี้ เพื่อส่งเสริมครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสนำเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมมาตรฐานสากล ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการแข่งขันทักษะ ความรู้ ความสามารถทางวิชาการของนักเรียน และการพัฒนาต่อยอดความรู้ ความสามารถ ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 รวมไปถึงเพื่อเป็นการเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) และแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียนและผู้สนใจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การแข่งขันทักษะความรู้ ความสามารถ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งมีโรงเรียนประถมศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน 20 โรงเรียน จำนวนนักเรียนกว่า 300 คน การจัดกิจกรรม "พาน้องท่องศรีบุณย์" โดยเชิญนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษามาชมงานนิทรรศการของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ การจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อการศึกษาต่อจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 20 สถาบัน การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสะเต็มศึกษา ตามแนวทางของ สสวท. การแสดงนิทรรศการผลงานของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนสามารถทดลองปฏิบัติได้ กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหารและเครือข่ายจำนวน 60 ร้านค้า ทั้งนี้ มีคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่าพันคน

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


27/มี.ค./2020
รู้เท่าทันการโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [86] ครั้ง

25/มี.ค./2020
เลื่อนการรับยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [109] ครั้ง

23/มี.ค./2020
สพม.3 รับมือไวรัสโควิด-19 จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิ
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [78] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 31 มีนาคม, 2020 - 10:43
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จันทร์, 23 มีนาคม, 2020 - 14:51
ส่งข่าวจาก IP 101.51.92.118
เปิดอ่าน 78 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม