ผอ.สพม.3 เปิดงาน นิทรรศการ "นิตยาสร้างคน สร้างงาน สืบสานศาสตร์พระราชา" และ งานเปิดรั้วขาว-แดง ปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "นิตยาสร้างคน สร้างงาน สืบสานศาสตร์พระราชา" และงานเปิดรั้วขาว-แดง ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ดังนี้ เพื่อนำเสนอโครงการตามพระราชดำริ หรือคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามหลัก ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน ตลอดจนเพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมไปถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่จะศึกษาต่อ กิจกรรมมีการจัดนิทรรศการจากทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานห้องสมุดงานหลักสูตร และงานคุณธรรม ซึ่งแต่ละกลุ่มสาระฯ ได้แทรกกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การตอบปัญหา การแข่งขันทักษะ เกมส์ เพลง การแสดง รวมถึงการทดสอบสมรรถนะต่าง ๆ ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ (หันตรา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ(วาสุกรี) และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


27/มี.ค./2020
รู้เท่าทันการโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [86] ครั้ง

25/มี.ค./2020
เลื่อนการรับยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [109] ครั้ง

23/มี.ค./2020
สพม.3 รับมือไวรัสโควิด-19 จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิ
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [78] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 31 มีนาคม, 2020 - 10:43
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จันทร์, 23 มีนาคม, 2020 - 14:51
ส่งข่าวจาก IP 101.51.92.118
เปิดอ่าน 78 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม