อยุธยาวิทยาลัยวิชาการ มาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

31 มกราคม 2563 ณ หอประชุมพระราชทานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เป็นประธานเปิดนิทรรศการอยุธยาวิทยาลัยวิชาการ มาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดแสดงผลงานของผู้เรียน  ครู และโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านผลงานวิชาการ ให้บุคลากรในโรงเรียนพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ จากภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้เห็นถึงศักยภาพทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี กีฬา และ ศิลปวัฒนธรรม  เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้เรียนและเป็นการฝึกเพื่อให้เกิดทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแก่ผู้เรียน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบ และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา ในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.กิจกรรมด้านการจัดนิทรรศการ เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ครู และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เช่น ผลงานนวัตกรรมครูและบุคลากรโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ผลงานนักเรียนกิจกรรม Art Show ผลงาน Best Practices ของ ครูและบุคลากรโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
2.การประกวดผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS การนำเสนอโครงงานนักเรียนและผลงานนักเรียน
3.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อทั้ง สายสามัญ สายอาชีพ และสถาบันอุดมศึกษา รวมกว่า 4.ยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่คณะครูที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ

AYW TV / ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว

 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


03/ก.ค./2020
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ถวายเทียนพรรษา
ส่งข่าวโดย: PR.nakhonluang อ่าน [29] ครั้ง

02/ก.ค./2020
"เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19"
ส่งข่าวโดย: PR.sena อ่าน [48] ครั้ง

01/ก.ค./2020
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ส่งข่าวโดย: PR.sena อ่าน [58] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.ayw
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 3 กรกฎาคม, 2020 - 20:53
ชื่อ
นนทกาล: 
รูปเอี่ยม
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ prwachira@hotmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวจาก อยุธยาวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 3 กรกฎาคม, 2020 - 20:55
ส่งข่าวจาก IP 49.48.217.195
เปิดอ่าน 32 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม