ชนะเลิศเสวนาธรรมะวาที

นายเธียรชัย  แสงชาตรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี  มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเสวนาธรรมะวาที "ยุวชนหาความสุขกันยังไง"  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2563  ณ เวทีเสวนาสาธารณะ  วัดสวนแก้ว  จังหวัดนนทบุรี  ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ  โล่  เกียรติบัตร  และทุนการศึกษา  จำนวน  10,000  บาท  และรางวัลทุนการศึกษาชมเชย  2  ทุน  จำนวน  2,000  บาท  โดยได้เข้ารับโล่  เกียรติบัตรและทุนการศึกษาจาก  พระราชธรรมนิเทศ  (พยอม  กลฺยาโณ)  เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว  เมื่อวันที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2563

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.debsirin
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 15 กันยายน, 2020 - 09:58
ชื่อ
Debsirin: 
Nonthaburi
ตำแหน่ง ครู
สังกัด สังกัดจังหวัดนนทบุรี
อีเมล์ pr.debsirinnon@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
ข่าวจาก เทพศิรินทร์-นนทบุรี
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 15 กันยายน, 2020 - 10:02
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 86 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม