กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ทำการฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด วาดภาพระบายสีบนกำแพง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสาธิตปทุมวันวิชาการ ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ทำการฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด

วาดภาพระบายสีบนกำแพง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสาธิตปทุมวันวิชาการ  ๒๕๖๒    ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในหัวข้อ  “นวัตกรรมกับวัฒนธรรมไทย”  จัดขึ้นในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ  โดยมีครูผู้ควบคุม  และฝึกซ้อม คือ ครูตำรา  ชาติกานนท์ ครูพิชญ์สนันตน์  ธิปัตดี  เที่ยงธรรม  และครูเกียรติภัทร์ ยอแซ ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   และเงินรางวัล  ๕,๐๐๐   บาท  สมาชิกประกอบด้วย    

๑. ด.ญ.เนตรอัปสร   กากแก้ว     
๒. ด.ญ.แพรวา  โสรัจน์วงษ์เจริญ     

๓. ด.ญ.ไอลดา  วงค์เทศ   
๔. ด.ญ.สุดารัตน์    พานิชย์   
๕. ด.ญ.วิภาดา  พุทธิภัควัต 

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชย  และเงินรางวัลจำนวน  ๑,๐๐๐  บาท  สมาชิกประกอบด้วย 
๑. นางสาวอัศศ์ชญาน์  งามนิธิเจริญ 

๒. นายยงยุทธ  เรืองอภิรมย์   
๓. นางสาวสิริยากร  วิโรจน์สกุล   
๔. นายณัฐวุฒิ   โสสุ่ย

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


18/ก.พ./2020
เข้าร่วมพิธีรับรางวัล EGAT Green Learning Awards 2019
ส่งข่าวโดย: PR.rattana อ่าน [52] ครั้ง

14/ก.พ./2020
เตรียมน้อมนนท์นิทรรศ'๖๒
ส่งข่าวโดย: PR.triamnom อ่าน [41] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.debsirin
เข้าใช้งานล่าสุด เสาร์, 22 กุมภาพันธ์, 2020 - 20:41
ชื่อ
Debsirin: 
Nonthaburi
ตำแหน่ง ครู
สังกัด สังกัดจังหวัดนนทบุรี
อีเมล์ pr.debsirinnon@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
ข่าวจาก เทพศิรินทร์-นนทบุรี
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 11 กุมภาพันธ์, 2020 - 20:13
ส่งข่าวจาก IP 119.76.5.121
เปิดอ่าน 46 ครั้ง
[privatemsg_link]
ทั้งหมด [309]
ทั้งหมด [395]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม