School Twinning Season 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้องในพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโครงการ School Twinning Season 8 ปีการศึกษา 2562 นำโดย นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูวิญญ์ แสงสด ครูที่ปรึกษาโครงการ ดำเนินโครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้องในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมอบอุปกรณ์การเรียน,เครื่องเขียน,เสื้อผ้า,อุปกรณ์กีฬา,รองเท้า,พาหนะในการเดินทาง/จักรยาน,ของเล่น,ตุ๊กตา จ.จันทบุรี ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
            สำหรับโครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้องในพระราชดำริฯ ถือเป็นโครงการอันมีวัตถุประสงค์สำคัญในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนครู - อาจารย์ จากทั้งโรงเรียนพี่และโรงเรียนน้อง ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแบ่งปันซึ่งกันและกันอันจะส่งผลให้เกิดการปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม รวมทั้งจริยธรรมและหลักการในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม.

ครูวิญญ์ แสงสด / ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


03/ก.ค./2020
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ถวายเทียนพรรษา
ส่งข่าวโดย: PR.nakhonluang อ่าน [31] ครั้ง

02/ก.ค./2020
"เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19"
ส่งข่าวโดย: PR.sena อ่าน [50] ครั้ง

01/ก.ค./2020
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ส่งข่าวโดย: PR.sena อ่าน [60] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.ayw
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 3 กรกฎาคม, 2020 - 20:53
ชื่อ
นนทกาล: 
รูปเอี่ยม
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ prwachira@hotmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวจาก อยุธยาวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 3 กรกฎาคม, 2020 - 20:55
ส่งข่าวจาก IP 49.48.217.195
เปิดอ่าน 34 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม