โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบ 4

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการได้แก่ นางอารมย์ ธรรมวิจารณ์ , นายเดชาพัชร การกิ่งไพร และนางชญานี อภิพงศ์สถิตคุณ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เยี่ยมชมการประเมินฯ ด้วย
            โดยมี นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ สำหรับการประเมินคุณภาพฯ การนี้ นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย , พ.อ.อ.นรชัย กฤษณเกษกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา การประเมินในครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการประเมิน แบบกัลยาณมิตร ด้วย การสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนอกจากนี้ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ยังได้นำเสนอ กิจกรรมเสริมหลักสูตร “การส่งเสริมศักยภาพนักเรียน” กิจกรรม Best Practice และนวัตกรรม PMS Model ต่อคณะกรรมการอีกด้วย.

ครูฉัตร์ชัย อรรถปักษ์ /ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


03/ก.ค./2020
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ถวายเทียนพรรษา
ส่งข่าวโดย: PR.nakhonluang อ่าน [31] ครั้ง

02/ก.ค./2020
"เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19"
ส่งข่าวโดย: PR.sena อ่าน [50] ครั้ง

01/ก.ค./2020
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ส่งข่าวโดย: PR.sena อ่าน [60] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.ayw
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 3 กรกฎาคม, 2020 - 20:53
ชื่อ
นนทกาล: 
รูปเอี่ยม
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ prwachira@hotmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวจาก อยุธยาวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 3 กรกฎาคม, 2020 - 20:55
ส่งข่าวจาก IP 49.48.217.195
เปิดอ่าน 34 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม