การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 สนามสอบโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 สำนักเรียนวัดบางขวาง สนามสอบโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยมีนายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการสอบธรรมศึกษา พอสังเขปดังนี้ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน โดยการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธาและสำนึกในความสำคัญของพระพุทธศาสนา ตลอดจนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหลักธรรมอย่างถูกต้อง รวมไปถึงเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผู้เรียนรู้หน้าที่ของชาวพุทธและสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม การดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง มีนักเรียนเข้ารับการสอบ จำนวน 1,086 คน แบ่งเป็น ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 497 คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 311 คน ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 198 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากรจากพระเดชพระคุณพระเทพวรเมธีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบางขวาง พระครูไพศาลศีลคุณ เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนนทบุรี (ธรรมยุต) ประธานสนามสอบและสำนักศาสนศึกษาวัดบางขวาง ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ตามลำดับ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


09/ส.ค./2020
จำนวนผู้ตอบ IIT ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.3
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [315] ครั้ง

04/ส.ค./2020
สพม.3 ร่วมงาน "ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม"
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [90] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 11 สิงหาคม, 2020 - 11:32
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 11 สิงหาคม, 2020 - 10:30
ส่งข่าวจาก IP 49.49.240.100
เปิดอ่าน 30 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม