อยุธยาวิทยาลัยเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน

15 พฤศจิกายน 2562 นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
 
นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เชิญพระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา  และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา  2561 ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่  9  พฤศจิกายน  2562 ความว่า งานด้านการศึกษานั้น  เป็นรากฐานแห่งความเจริญของบ้านเมือง  เพราะเป็นงานสร้างคนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพที่จะพัฒนาประเทศ  ให้เจริญก้าวหน้า  งานสำคัญดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคล สองฝ่าย  ฝ่ายหนึ่ง  ได้แก่ผู้จัดการศึกษาและผู้ให้การศึกษา  อีกฝ่ายหนึ่ง  ได้แก่ผู้เรียน  งานด้านการศึกษาจะสำเร็จผล มากน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับบุคคลทั้งสองฝ่ายว่าจะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้สมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่  อาจกล่าวได้ว่าหน้าที่ของผู้จัดการศึกษาและผู้ให้การศึกษา  ก็คือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน  ให้เป็นทรัพยากรบุคคล  ผู้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้ตามกำลังความสามารถของแต่ละคน  ส่วนหน้าที่ของผู้เรียนก็คือการตั้งใจพยายามศึกษาเล่าเรียน  และฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ครบถ้วนทุกด้าน  เพื่อให้บรรลุถึงความสำเร็จตามที่มุ่งหวังตั้งใจ จึงขอให้ท่านทั้งหลาย ผู้ได้รับรางวัลในวันนี้มีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ จนสำเร็จผลด้วยดีมาโดยตลอด  แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติต่อไปให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่น  ให้มีความสำเร็จที่สูงขึ้นและกว้างขวางยิ่งๆขึ้นไป
          ในพระปรมาภิไทย  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน  ณ ที่นี้มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน
          นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า กล่าวอีกว่า รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  เป็นรางวัลที่เกิดจากพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  มาเป็นจำนวน  4 ครั้ง 
ครั้งที่  1   ปีการศึกษา  2521
ครั้งที่  2   ปีการศึกษา 2537      
ครั้งที่  3   ปีการศึกษา  2547
ครั้งที่  4   ปีการศึกษา  2557
     และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5  ปีการศึกษา 2561  ในการส่งโรงเรียนรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  จะเว้นระยะเวลา 3 ปี ถึงจะสมัครเข้ารับการประเมินได้  ถ้าในปีการศึกษา  2565  โรงเรียนสมัครเข้ารับการประเมิน  และได้รับรางวัลอีกครั้ง  จะเป็นครั้งที่ 6 โรงเรียนจะได้รับรางวัลพระราชทานที่เกิดความคงทนและมั่นคงในการ   วางระบบงานของโรงเรียน
          ความสำเร็จของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเกิดขึ้นได้  เกิดจากการทำงาน  การร่วมมือร่วมใจที่เข้มแข็งของทุกฝ่าย  เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  คณะกรรมการสถานศึกษา  หน่วยงาน และชุมชน  จึงทำให้ผู้ปกครองนำบุตรหลาน มาเรียนเป็นจำนวนมาก  การได้มาซึ่งรางวัลพระราชทานนั้นยากมากแล้ว  แต่สิ่งที่ยากมากกว่า  คือการเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ที่จะดำรงรักษาความเป็นสถานศึกษาพระราชทานให้ประจักษ์ต่อใจของเราและสายตาของผู้อื่นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป  เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่  จะรักษาผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน
AYW TV / ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


09/ก.ค./2020
ล้างมือปลอดภัยต้านภัยโควิด-19
ส่งข่าวโดย: PR.sena อ่าน [35] ครั้ง

08/ก.ค./2020
ISCM มอบหน้ากาก เฟสชิลด์ (Face Shield)
ส่งข่าวโดย: PR.ayw อ่าน [30] ครั้ง

07/ก.ค./2020
มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ส่งข่าวโดย: PR.sena อ่าน [31] ครั้ง

07/ก.ค./2020
มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ส่งข่าวโดย: PR.sena อ่าน [26] ครั้ง

07/ก.ค./2020
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ส่งข่าวโดย: PR.sena อ่าน [25] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.ayw
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 10 กรกฎาคม, 2020 - 20:09
ชื่อ
นนทกาล: 
รูปเอี่ยม
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ prwachira@hotmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวจาก อยุธยาวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 8 กรกฎาคม, 2020 - 15:43
ส่งข่าวจาก IP 184.82.21.132
เปิดอ่าน 30 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม