งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562

นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จัดโดย กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมี นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานว่า เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และทักษะด้านวิชาชีพ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ จำนวน 29 โรงเรียน นำเสนอผลงานของนักเรียน ให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชน การนี้ นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกสถานที่จัดงาน
            นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทางกลุ่มเครือข่ายฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพ และเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนในทุกๆ ด้าน ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้เสียสละทุ่มเทฝึกฝน  จนนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะความสามารถในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนการจัดงานในวันนี้เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียน  ที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  อีกทั้งเป็นเวทีการแข่งขัน ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติในโอกาสต่อไป.

คุณครูฉัตร์ชัย  อรรถปักษ,AYW TV / ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว

 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.ayw
เข้าใช้งานล่าสุด เสาร์, 14 ธันวาคม, 2019 - 18:09
ชื่อ
นนทกาล: 
รูปเอี่ยม
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ prwachira@hotmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวจาก อยุธยาวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จันทร์, 9 ธันวาคม, 2019 - 13:13
ส่งข่าวจาก IP 49.48.217.64
เปิดอ่าน 62 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม