การประชุมเตรียมความพรัอมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ที่เป็นเจ้าภาพจัดประกวด แข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2562 โดยแยกเป็น 13 ศูนย์ รวมผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 7,791 คน และได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากทุกศูนย์ฯ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในการสนับสนุน ซึ่งได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 645,000 บาท

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 18 พฤศจิกายน, 2019 - 16:35
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 19 พฤศจิกายน, 2019 - 13:43
ส่งข่าวจาก IP 125.25.2.108
เปิดอ่าน 24 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม