การประชุมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565

วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ผู้อำนวยการหน่วยฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3 เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 80 คน เพื่อจัดทำ SWOT กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธิ์ ตัวชี้วัด KPI ตลอดจนกำหนดโครงการขับเคลื่อน แผน 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) โดยมีนายกิตติ กสิณธารา ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 18 พฤศจิกายน, 2019 - 16:35
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 19 พฤศจิกายน, 2019 - 13:43
ส่งข่าวจาก IP 125.25.2.108
เปิดอ่าน 24 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม