มุทิตาคารวัญชลี...แด่อัญมณีศรีเทพฯ นนท์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดงาน "มุทิตาคารวัญชลี...แด่อัญมณีศรีเทพฯ นนท์" ประจำปี ๒๕๖๒ ในโอกาสเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู จำนวน ๖ ท่าน ประกอบด้วย ครูนิภวรรณ  นวลศรี, ครูอัญชลี  ขาวละเอียด,  ครูยุพา  บรรณาลัย, ครูโกสุม  สมหวัง, ครูสมบุญ  ปานโคก, ครูอัญชลี  ด้วงแก้ว เพื่อระลึกถึงคุณูปการของครูทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ รวมทั้งเป็นการสร้างความรักความผูกพัน โดยมีนายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหาร คณะครู นักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันร่วมงาน  ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


29/พ.ค./2020
เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนด้วย Google Classroom
ส่งข่าวโดย: PR.rattana อ่าน [55] ครั้ง

27/พ.ค./2020
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ส่งข่าวโดย: PR.potinimit อ่าน [56] ครั้ง

26/พ.ค./2020
รับการตรวจเยี่ยมการเรียนด้วยระบบออนไลน์
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [67] ครั้ง

26/พ.ค./2020
เยี่ยมบ้านนักเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.debsirin อ่าน [64] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.debsirin
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 26 พฤษภาคม, 2020 - 10:35
ชื่อ
Debsirin: 
Nonthaburi
ตำแหน่ง ครู
สังกัด สังกัดจังหวัดนนทบุรี
อีเมล์ pr.debsirinnon@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
ข่าวจาก เทพศิรินทร์-นนทบุรี
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 26 พฤษภาคม, 2020 - 10:39
ส่งข่าวจาก IP 58.11.3.185
เปิดอ่าน 67 ครั้ง
[privatemsg_link]
ทั้งหมด [327]
ทั้งหมด [413]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม