การพัฒนาการจัดการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ 28 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายในปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาขอประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย สร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา และหน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งจะเห็นได้จาก การปรับปรุงการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใหม่ เป็น New DLTV ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน Hardware Software และ Peopleware และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ครอบคลุมโรเรียนทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมาของการประชุมได้แก่ครููผู้สอนสาระเทคโนโลยีจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 3 รวมทั้งสิ้น 50 คน

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


21/ต.ค./2019
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [43] ครั้ง

15/ต.ค./2019
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.3
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [66] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 21 ตุลาคม, 2019 - 07:33
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 22 ตุลาคม, 2019 - 16:06
ส่งข่าวจาก IP 125.25.142.165
เปิดอ่าน 6 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม