การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยมีนางสาวนฤมล บุญพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Active Learning) ในสังกัด สพม.3 รวมทั้งสิ้น 72 คน

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


01/มิ.ย./2020
สพม.3 ประชุมพิจารณางบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [5] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 1 มิถุนายน, 2020 - 08:38
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จันทร์, 1 มิถุนายน, 2020 - 16:24
ส่งข่าวจาก IP 118.172.155.146
เปิดอ่าน 7 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม