การจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิต และพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิต และพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม การบรรยายในเรื่อง แนวทางเชิงรุกในการยกระดับคุณภาพการผลิต การใช้ และการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ตลอดจนการอภิปรายระดับความคิดเห็น "แนวทางเชิงรุกในการยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ" 4 หัวข้อ ดังนี้ 1. โจทย์การพัฒนาประเทศที่สำคัญ 2. ปัจจัยความสำเร็จของโจทย์การพัฒนประเทศ 3.ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาคนไทยให้มีสมรรถนะสร้างสรรค์นวัตกรรม 4. สมรรถนะสำคัญของครู : สมรรถนะการสร้างนวัตกร (Creating Innovator) 5. แนวทางเชิงรุกในการยกระดับคุณภาพการผลิต การใช้ และพัฒนาครูฯ ผู้อภิปราย ได้แก่ ดร.ดิเรก พรสีมา /รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร/รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์/ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ดำเนินการอภิปราย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ  /ข่าว  กมลลักษณ์ ลอยพูน

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


09/ส.ค./2020
จำนวนผู้ตอบ IIT ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.3
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [646] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 14 สิงหาคม, 2020 - 15:36
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 11 สิงหาคม, 2020 - 10:30
ส่งข่าวจาก IP 49.49.232.4
เปิดอ่าน 77 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม