โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          วันที่  ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ นำโดยนางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔๕ คน  ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ณ ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สำนักงานเขตหลักสี่  โดยมี ผอ.สมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากรในสำนักงานเขตหลักสี่ให้การต้อนรับและฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ การทำเกษตรอินทรีย์ การทำน้ำหมักคุณภาพสูง ฮอร์โมนไข่ เกษตรขั้นที่ ๓  สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต ฯ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ ประสบการณ์ ที่สามารถนำไปขยายผลและประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างแท้จริง

           โดยในช่วงบ่ายได้ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนรางวัลชนะเลิศโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับภาคกลาง ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ภายใต้การบริหารจัดการโดย ผอ.ธราภรณ์ พรหมคช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ และการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชน และภาคีเครือข่าย

            จากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ หวังเป็นอย่างยิ่งให้ครูแกนนำจากโรงเรียนในสังกัด ได้นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ ไปขยายผลเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเกีึ่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในสถานศึกษา และชุมชนอย่างเข้มแข็งต่อไป

             ภาพโดย  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ และผู้เข้าร่วมโครงการ     

             รายงานโดย นางสายไหม ดาบทอง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


03/ก.ค./2020
ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราษฎร์นิยม นนทบุรี
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [78] ครั้ง

30/มิ.ย./2020
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.3 ครั้งที่ 3/2563
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [94] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ SENMAI
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 30 มิถุนายน, 2020 - 10:21
ชื่อ
สายไหม: 
ดาบทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ maisai1@hotmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 30 มิถุนายน, 2020 - 16:11
ส่งข่าวจาก IP 118.172.155.146
เปิดอ่าน 115 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม