เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายหน่วยพัฒนาที่ 7 จังหวัดนครนายก

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงพื้นที่จังหวัดนครนายกตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน" หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 7 รุ่นที่ 8/2562 ระหว่างวันที่ 15 - 22 กรกฎาคม 2562 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ประกอบด้วยผู้เข้ารับการพัฒนาจากผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 290 คน และ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 307 คน โดยมีนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมคณะกรรมการบริหารโครงการ ตลอดจนวิทยากรพี่เลี้ยงร่วมให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนา มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและนำความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา พร้อมนำความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเป็นผู้บริหารสถานศึกษานำความรู้และประสบการณ์ จากการพัฒนาไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้องค์กรมีคุณภาพต่อไป วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสีดาแกรนด์บอลลูม สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 19 สิงหาคม, 2019 - 13:26
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 21 สิงหาคม, 2019 - 12:47
ส่งข่าวจาก IP 125.25.141.164
เปิดอ่าน 49 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม