โครงการ สพม.3 ตามรอยพ่อด้วยศาสตร์พระราชา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสพม.3 ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ สพม.3 ตามรอยพ่อด้วยศาสตร์พระราชา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสพม.3  ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยนางนาฏธยาน์ รอดสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ในนามคณะทำงานและคณะผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ สพม.3 ตามรอยพ่อด้วยศาสตร์พระราชา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ เพื่อให้สถานศึกษาพอเพียงเตรียมความพร้อมจากสถานศึกษาพอเพียงไปสู่ศูนย์การเรียนรู้พอเพียง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมไปถึงเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูแกนนำของสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนละ 2 คน จากทุกโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น 94 คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศน.ธวัชชัย ทับทิม อดีตศึกษานิเทศก์ สพม.38 เป็นวิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่รวมไปถึงบุคลากรจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 5 สิงหาคม, 2019 - 08:13
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 8 สิงหาคม, 2019 - 10:36
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 66 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม