ค่ายทักษะชีวิต สพม.3 ประจำปี 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายทักษะชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี ซึ่งนางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้กล่าวรายงานว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 (จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) รวมทั้งสิ้น 150 คน โดยกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ค่ายทักษะชีวิต กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การเสริมพลังทางบวก การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น โดยมุ่งเน้นเนื้อหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤติกรรมเพศความรุนแรง ตลอดจนกิจกรรมยามเย็นในค่ายทักษะชีวิต ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข รวมไปถึงเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤติกรรมเพศ ความรุนแรง และการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลตนเองและแนะนำดูแลช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ และบุคลากรจากโรงเรียนไทรน้อย ซึ่งค่ายทักษะชีวิต สพม.3 จัดในรูปแบบค่าย พักค้าง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2562  (สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  https://www.facebook.com/pg/sesao3/photos/?tab=album&album_id=1070963116431299  )

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


01/มิ.ย./2020
สพม.3 ประชุมพิจารณางบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [19] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 1 มิถุนายน, 2020 - 08:38
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จันทร์, 1 มิถุนายน, 2020 - 16:24
ส่งข่าวจาก IP 118.172.155.146
เปิดอ่าน 26 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม