สรุปผลการสำรวจความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2558 ของโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนใดยังไม่ส่งขอให้ส่งภายในวันที่ 11 มี.ค. 2558)

อ้างถึง หนังสือ สพม.3 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 40233/932 ลว.5 มี.ค. 2558

            ตามหนังสือที่อ้างถึง สพม.3 จึงขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความต้องการ
ความขาดแคลนวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนมัธยมโดยกรอกข้อมูลบนพื้นฐาน
ของความเป็นจริง ส่งให้กลุ่มนโยบายและแผน สพม.3 ภายวันที่ 11 มีนาคม 2558
เพื่อรายงานให้ สพฐ. ทราบ นั้น

            ทั้งนี้ มี ร.ร. ในสังกัดส่งแบบรายงานพร้อมความต้องการโต๊ะเก้าอี้ นร. จำนวน 38 ร.ร.
มาดังนี้

จ.นนทบุรี

1) วัดเขมา                       100 ชุด
2) สตรีนนทบุรี               1,100 ชุด
3) เตรียมพัฒน์                 250 ชุด
4) นนทบุรีพิทยาคม        300 ชุด
5) โพธินิมิต                     500 ชุด
6) เตรียมน้อม                 220 ชุด
7) บางบัวทอง                200 ชุด
8) ไทรน้อย                     445 ชุด
9) ราษฎร์นิยม                   90 ชุด
10) รัตนาธิเบศร์              100 ชุด
11) ราชวินิต นนท์            200 ชุด
12) บดิน นนท์                 100 ชุด
13) เทพศิรินทร์ นนท์      300 ชุด
14) ศรีบุณ                   2,400 ชุด
 

จ.พระนครศรีอยุธยา

1) อยุธยาวิทยาลัย             500 ชุด
2) ปากกราน                      100 ชุด
3) บางไทร                          50 ชุด
4) นครหลวง                     120 ชุด
5) ท่าช้าง                         240 ชุด
6) บางปะอิน "ราชาฯ"      1,000 ชุด
7) บางปะอิน                      212 ชุด
8) อุดมศีลวิทยา                337 ชุด
9) ภาชี                              200 ชุด
10) วังน้อย                        225 ชุด
11) วิเชียร                         475 ชุด
12) สาคลี                         200 ชุด
13) ลาดงา                         60 ชุด
14) ผักไห่ สุทธา               120 ชุด
15) ลาดชะโด                   200 ชุด
16) บางปะหัน                   700 ชุด
17) มหาราช                     215 ชุด
18) หนองน้ำส้ม                  80 ชุด
19) บางซ้าย                    559 ชุด
20) ลาดบัวหลวง             120 ชุด
21) จอมสุรางค์                 200 ชุด
22) วัดโพธิ์ผักไห่                 80 ชุด
23) บ้านแพรก                    180 ชุด
24) ท่าเรือ                         480 ชุด

*ผมตรวจสอบการส่งงานทั้งในระบบ e-office / Fax / e-mail / ตัวจริง
Update 13 มี.ค. 2558 เวลา 10.25 น.

 

------ส่งหนังสือไป สพฐ. แล้วนะครับ-------
-----จบงาน 13 มี.ค. 58 เวลา 10.30 น.--------

 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


20/ต.ค./2017
การรับมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [41] ครั้ง

20/ต.ค./2017
การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [28] ครั้ง

18/ต.ค./2017
โครงการกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day สพม.3 ประจำปีงบประมาณ 2561
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [45] ครั้ง

18/ต.ค./2017
ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.3 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [36] ครั้ง

18/ต.ค./2017
ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [44] ครั้ง

17/ต.ค./2017
การประชุมเครือข่ายการนิเทศจิตอาสา สพม.3
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [42] ครั้ง

17/ต.ค./2017
กาประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.3 ครั้งที่ 4/2560
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [71] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด เสาร์, 7 ตุลาคม, 2017 - 14:13
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว เสาร์, 7 ตุลาคม, 2017 - 14:40
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 215 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม