การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและผู้เรียนด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา

วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ประธานศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดยรองอธิการบดี ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์ จัดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เพื่อพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.3 จังหวัดนนทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา โดยมีการประสานงานร่วมกับศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนเรียนคณิตศาสตร์โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ประธานศูนย์ฯ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 5 สิงหาคม, 2019 - 08:13
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 8 สิงหาคม, 2019 - 10:36
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 66 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม